LIFE FESTIVAL w Oświęcimiu nie odbędzie się w 2019 r.

Zarząd Fundacji Peace Festival niniejszym informuje, że złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości Fundacji. Wniosek ten w chwili obecnej jest rozpatrywany przez sąd z punktu widzenia formalnego.

Decyzja Zarządu podyktowana jest faktem wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę do ogłoszenia upadłości Fundacji. Fakt wystąpienia rzeczonych przesłanek pozostaje w związku z decyzją Rady Miasta Oświęcimia, która 24 października 2018 r. odrzuciła projekt uchwały, zmierzający do zmiany formuły finansowania organizowanego przez Fundację festiwalu w przyszłości. W związku z powyższym organizacja Life Festival Oświęcim przez Fundację Peace Festival w obecnej formule w roku 2019 w Oświęcimiu nie będzie możliwa.

 

Oświęcim, dn. 06.12.2018

 

Zarząd Fundacji Peace Festival

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *