Oświadczenie dot. sprawy zespołu Batushka

Nawiązując do wcześniejszych oświadczeń dotyczących sporu między p. Bartłomiejem Krysiukiem a p. Krzysztofem Drabikowskim o prawo do zespołu Batushka, przedstawiamy poniżej informacje o aktualnym stanie sprawy.

Wczoraj, tj. dnia 5 czerwca 2019 r., Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wcześniejsze postanowienie o zabezpieczeniu wydane dnia 18 kwietnia 2019 r. przez Sąd Okręgowy w Białymstoku i oddalił w całości wniosek p. Krzysztofa Drabikowskiego. Sąd II instancji nie znalazł zatem podstaw do zakazania p. Bartłomiejowi Krysiukowi wydania płyty oraz dawania koncertów pod nazwą Batushka (“БАТЮШКА”) w czasie trwania procesu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. Oznacza to, że szeroko rozpowszechnianie przez p. Krzysztofa Drabikowskiego informacje o sądowym zakazie posługiwania się nazwą Batushka (“БАТЮШКА”) przez p. Bartłomieja Krysiuka stają się całkowicie nieaktualne. Wcześniejsze plany koncertowe i wydawnicze zespołu Batushka pod kierownictwem p. Bartłomieja Krysiuka mogą być realizowane.

Jak zwracaliśmy uwagę we wcześniejszym oświadczeniu, z natury postępowania zabezpieczającego wynika, że Sąd I instancji wydaje postanowienie na podstawie stanowiska i dowodów przedstawionych wyłącznie przez jedną ze stron. Postanowienie Sądu II instancji zostało natomiast wydane po zapoznaniu się także ze stanowiskiem i dowodami przedstawionymi przez p. Bartłomieja Krysiuka.

radcy prawni: Jacek Miłaszewski, Marcin Barański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *