Poznaliśmy wytyczne dotyczące imprez masowych !

Od czerwca można organizować plenerowe imprezy masowe, możliwe będą też spektakle w teatrach lub operach. Wszystko będzie musiało się odbywać zgodnie z pewnymi zasadami.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny opublikowali Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zawierają warunki, jakie muszą spełnić organizatorzy imprez.

 1. Zasady organizacji widowni.
  1. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:
   1.  zakrywania ust i nosa przez widzów;
   2. udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
    1.  uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
    2. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  2. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
  3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
   1.  wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk); na imprezach gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce;
   2. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
   3.  obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy;
   4. w obiektach gdzie jest to możliwe – podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych;
   5. w przypadku obiektów posiadających jedno wejście ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób;
   6.  w przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie największą ilość wejść;
   7.  preferowane bilety elektroniczne w telefonach.
  4. Rozejście się publiczności:
   1.  sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie    najpierw osób starszych;
   2. udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
   3.  kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.
  5. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach:
   1.        Strefa widowni z miejscami do siedzenia:
    1. W dużych obiektach możliwość dzielenia na strefy (każda strefa ma, jeśli to możliwe, dedykowane toalety, punkty gastronomiczne, aby ograniczyć przemieszczanie się osób po obiekcie);
    2. Miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie;
   2. Strefa widowni stojąca:
    1. wprowadzenie oznaczeń poziomych, wydzielających odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego;
   3. Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.

Pełne rozporządzenie pod Linkiem :  https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce?fbclid=IwAR2DlZPBPRVPV64TmkbYlYBvCx88-5NiLgsK6RYLMxVstjkkspfepu366aU

Spis treści:

 1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
 2. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
 3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
 4. Zasady organizacji widowni.
 5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 6. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
 7. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
 8. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © 2022 | Strefa Music Art | Realizacja: Studio Graficzne 702

error: Zabezpieczone!!